ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

22  กันยายน  2559

 dsc_0023 dsc_0024 dsc_0026 dsc_0105 dsc_0120 dsc_0129 dsc_0130 dsc_0128 33693 33695

www.klong13.com