พิธีมอบเกียรติบัตรครูแดร์

พิธีมอบเกียรติบัตรครูแดร์

โดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่  20  กันยายน  2559

dsc_0046 dsc_0052 dsc_0054 dsc_0053 dsc_0056 dsc_0058 dsc_0065 dsc_0069 dsc_0077 dsc_0081 dsc_0087 dsc_0092 dsc_0094

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา