การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย และนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ

<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

img_1903 img_1911 img_1912 img_1920 img_1921 img_1950 img_1966 img_1996 img_2021 img_2067

ติดต่อเรา