งานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

บรรยากาศ ….งานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

คุณครูสมจวน  กองชิน

ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  17  กันยายน  2559

dsc_0780 dsc_0788 dsc_0848 dsc_0892 dsc_0906 dsc_0936 dsc_0940 dsc_0949 dsc_0956 dsc_0972 dsc_0974 dsc_0977 dsc_0979 dsc_0980 dsc_0982 dsc_0984 dsc_0989 dsc_0993 dsc_1007 dsc_1027

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

www.klong13.com

 

 

ติดต่อเรา