ที่ปรึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน Dlit และ Dltv รร.บ้านเนินผาสุก

ดร.เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา. พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม. รร.บ้านเนินผาสุกในวันอังคารที่  20 ก.ย.  59. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน. Dlit. Dltv. และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของ รร.บ้านเนินผาสุก
101566 101568 101569 14333664_1805833483029963_5210955296149196947_n 14333765_1805834079696570_2624964969697962705_n 14344095_1805833323029979_3696698974298825323_n 14344224_1805833583029953_7637238700355488730_n 14440794_1805833366363308_4621197653661205723_n 14433107_1805832936363351_6891446412730616145_n 14391004_1805833069696671_2513445452717830733_n 14370153_1805832969696681_8406813398916315119_n 14370123_1805832889696689_8254841256180670238_n 14344297_1805832963030015_4842184695497728424_n

ติดต่อเรา