งานแสดงมุฑิตาจิตครูจรัสศรี ณ หอประชุม วันที่ 20 กันยายน 2559

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะครู และประชาชนร่วมแสดงมุฑิตาจิตคุณครูจรัสศรี

ณ หอประชุม

วันที่ 20 กันยายน 2559

100010011003100410051002

 

Message us