การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสามวัย

เรียน ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว อนุบาลเมืองสระแก้ว บ้านท่าเกษม บ้านทุ่งพลวง บ้านสี่แยก บ้านเนินสะอาด และบ้านหน้าสถานี

ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสามวัย ตามหนังสือสั่งการ และบัญชีรายชื่อที่แนบ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 รายงานตัเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดีวิถีพอเพียง (บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) 

1 3212-23212-1

ติดต่อเรา