ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559

แจ้งทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน โดยแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่กลุ่มนิเทศฯ โทร.037-425466 เพื่อจัดทำเกียรติบัตรต่อไป

ติดต่อเรา