ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2559

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 15 กันยนยน 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ติดต่อเรา