ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติ จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามแนบท้าย

img_0003

ติดต่อเรา