ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ้ฟ้า (ภายใน) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

20160917_074906

Message us