การสร้างพลังสังคม และพลังเอาชนะยาเสพติด

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญจำนวน ๕๐ คนได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างพลังสังคม และพลังเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

anigif img_6922 img_6926 img_6928 img_6929 img_6931 img_6935 img_6938 img_6939 img_6941 img_6942 img_6946 img_6955 img_6959 img_6962 img_6971 img_6975 img_6986 img_6987 img_6994 img_7005 img_7009 img_7010 img_7011 img_7013 img_7021 img_7024 img_7029 img_7056 img_7066 img_7069 power

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา