ประชุมกรรมการคุมสอบบรรจุฯ

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมและให้โอวาท แก่คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้ร่วมบรรยาย และข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

img_3233 img_3236 img_3237 img_3238img_3356 img_3239 img_3240 img_3241 img_3242 img_3243 img_3244 img_3245 img_3246 img_3247 img_3248 img_3249 img_3250 img_3251 img_3252 img_3253 img_3254 img_3255 img_3256 img_3257 img_3258 img_3259 img_3260 img_3261 img_3262 img_3263 img_3264 img_3265 img_3266 img_3267 img_3268 img_3269 img_3270 img_3271 img_3272 img_3273 img_3274 img_3275 img_3276 img_3277 img_3278 img_3279 img_3280 img_3281 img_3282 img_3283 img_3284 img_3285 img_3286 img_3287 img_3288 img_3289 img_3290 img_3291 img_3292 img_3293 img_3294 img_3295 img_3296 img_3297 img_3298 img_3299 img_3300 img_3301 img_3302 img_3303 img_3304 img_3305 img_3306 img_3307 img_3308 img_3309 img_3310 img_3311 img_3312 img_3313 img_3314 img_3315 img_3316 img_3317 img_3318 img_3319 img_3320 img_3321 img_3322 img_3323 img_3324 img_3325 img_3326 img_3327 img_3328 img_3329 img_3330 img_3331 img_3332 img_3333 img_3334 img_3335 img_3336 img_3337 img_3338 img_3339 img_3340 img_3341 img_3342 img_3343 img_3344 img_3345 img_3346 img_3347 img_3348 img_3349 img_3350 img_3351 img_3352 img_3353 img_3354 img_3355 img_3357

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา