ศิษย์เก่า ปี2530 มอบขนมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม วันที่ 15 กันยายน 2559

นายขจร  เขียวโรจน์ ศิษย์เก่า ป.6 ปีการศึกษา2530

มอบขนมให้แก่นักเรียน

ณ ห้องประชุม

วันที่ 15 กันยายน 2559

1000