ร่วมศึกษาดูงานการแสดงผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ร่วมศึกษาดูงานการแสดงผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
วันที่  14  กันยายน 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
pixect-20160915193321 pixect-20160915193412 pixect-20160915193539 pixect-20160915193608 pixect-20160915193637 pixect-20160915193646 pixect-20160915193714 pixect-20160915193723 pixect-20160915193743 pixect-20160915193758 pixect-20160915193902 pixect-20160915193921 pixect-20160915194005 pixect-20160915194020 pixect-20160915194127pixect-20160915194822pixect-20160915194833pixect-20160915194856

ติดต่อเรา