ด่วนที่สุด! แจ้งรายชื่อร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งแบบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.

อ้างถึง : หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2944  ลว. 29 สิงหาคม 2559  ที่ได้แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้แนบไฟล์หนังสือผ่านช่องทาง Smart Area แล้วนั้น  กลุ่มการเงินจึงขอแจ้งรายชื่อร.ร.ในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ดังไฟล์ที่แนบมานี้   จึงขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 15 กันยายน 2559  โดยขอให้ส่งเป็นอีเมลมาที่ [email protected]   หากพ้นกำหนดที่แจ้งไว้ กลุ่มการเงินจะต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงาน กบข. แล้วค่ะ

2944        15092559  ขออภัยร.ร.ที่มีรายชื่อ หากท่านส่งข้อมูลมาให้แล้ว ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา