แจ้งรายชื่อร.ร.ในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งแบบแจ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อของสมาชิก กบข.

ด่วนที่สุด ! ขอแจ้งรายชื่อ ร.ร.ในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งแบบแจ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อของสมาชิก กบข.

รายชื่อร.ร.อยู่ในไฟล์ที่แนบมานี้ 14092559

โดยขอความร่วมมือให้ส่งเป็นไฟล์ .exl หรือ .exls หรือ .doc หรือ .docx หรือ .pdf ก็ได้

ให้ส่งผ่านช่องทาง E-mail : [email protected]  โดยด่วนที่สุด อย่างช้าคือภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มการเงิน โทร. 037-425465 , 093-8974896 ( ญดา )

ขอบคุณมากค่ะ