สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.สิรวิชญ์ ไกรสำโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.สิรวิชญ์  ไกรสำโรง

ตามโครงการ 10 บาทของท่านแบ่งปันเพื่อเด็ก

จำนวน 2000 บาท   

ณ บ้านบ่อลูกรัง

วันที่ 13 กันยายน 2559

1000

ติดต่อเรา