กาชาดอำเภอวังน้ำเย็นมอบเงินช่วยเหลือด.ช.สิรวิชญ์ ณ บ้าน วันที่ 11 กันยายน 2559

กาชาดอำเภอวังน้ำเย็น มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

จำนวน 4765 บาทให้กับด.ช.สิรวิชญ์  ไกรสำโรง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว

ณ บ้านบ่อลูกรัง

วันที่ 11 กันยายน 2559

1000

ติดต่อ สพป.สก.1