โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยคลองตาสูตร วันที่ 9 กันยายน 2559

โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยนักเรียนชั้นป.5-6

ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยคลองตาสูตร

วันที่ 9 กันยายน 2559

10001001