ตรวจสารเสพติด “โรงเรียนสีขาว ” ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2557

การปฏิบัติการตรวจสารเสพติด

“โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด”

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 17 มิถุนายน 2557

IMG_6563IMG_6572IMG_6575IMG_6581IMG_6585IMG_6587IMG_6591

Message us