ส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot camp)

สพฐ.จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจ้งคสามประสงค์โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและแบบยินยอมทางไปรษณีย์ถึงสถาบันภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 59 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 456 

ติดต่อเรา