ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ MASCOT

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน และระดับอาชีวะศึกษา ร่วมประกวดออกแบบ สัญลักษณ์โชว์ห่วยเป็นภาพ MASCOT เพื่อชิงทุนการศึกษา โล่รางวัล มูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่งงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th หรือ www.kbu.ac.th โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๔๒ – ๓

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา