ขอเชิญสมัครข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยสามารถส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.th สอบถามโทร ๐๓๘ – ๔๒๕ ๐๒๙ – ๓๐

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา