สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมจัดงาน “labschools ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล”

สพป. สระแก้วเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการจัดงาน “labschools ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนัก นวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นผู้กล่าวรายงาน

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 14249235_148177278965170_736730291_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา