ขอเชิญส่งนักเรียนประกวดแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ และอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนเปิดโอกาสให้โรงเรียนพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผู้สในใจสามารถส่งใบสมัคร โดยการดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.suthi.ac.th แล้วส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร ๐๒ – ๖๗๕ ๒๙๘๔ เท่านั้น กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ