งานบุญไม่เคยขาด

วันที่ 9/9/59 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้พานักเรียนไปทำบุญเนื่องในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดน้ำซับ โดยวันนี้มีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปทำบุญ

img_6824 img_6825 img_6831 img_6833 img_6835 img_6840 img_6842 img_6844 img_6845 img_6847 img_6850 img_6852 img_6855 img_6856 img_6857 img_6860 img_6863 img_6864 img_6865 img_6866 img_6868 img_6869 img_6870 img_6871 img_6872 img_6874 img_6875 img_6878 img_6879 img_6882 img_6883 img_6884 img_6893 img_6894 img_6899 img_6903 img_6908 thamboon

ติดต่อเรา