ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 จำนวน 14 ทุน

dscf7298 dscf7301 dscf7303 dscf7306 dscf7307 dscf7308 dscf7309 dscf7310 dscf7311 dscf7312 dscf7313 dscf7314 dscf7315 dscf7316 dscf7317 dscf7318 dscf7319 dscf7320 dscf7321 dscf7322 dscf7323 dscf7325

ติดต่อเรา