มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วย ณ ห้องประชุม วันที่ 8 กันยายน 2559

ผอ.คณะครูและนักเรียนมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,666 บาท

แก่เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรสำโรง ซึ่งมีอาการป่วยเนื้องอกในสมอง

โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับเงินช่วยเหลือแทน

ณ ห้องประชุม

วันที่ 8 กันยายน 2559

img_4682

ติดต่อเรา