ทำแซนวิชสูตรของเด็กๆ

ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ให้กับนักเรียน ช่วงชั้นที่1 -2

โรงเรียนบ้านลุงพลู

“ทำแซนวิช”  สูตรที่ไม่เหมือนใคร  อร่อย ! 

เมื่อวันที่  7  กันยายน 2559

**********

 2

2-1

3-1

3

4

5

6

7

 

ติดต่อ สพป.สก.1