ขอเชิญสมาชิกชมรมครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ด้วยชมรมครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ครูภาษาไทยเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานของสมาชิกชมรมจึงขอความร่วมมือให้สมาชิกชมรมครูภาษาไทยทุกท่านสมัครเข้ากลุ่มไลน์ของชมรมภาษาไทยได้ที่  http://line.me/R/ti/g/DckDVOarOS

102259

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1