ขอเชิญร่วมโครงการ พลังพลเมือง จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการจัดโครงการภายใต้แนวคิด Gen A :Empower Active Citizen “พลังพลเมือง จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” เพื่อปลูกฝังและค้นหาเยาวนชนต้นแบบผู้มีจิตอาสา มีวินัย กล้าที่จะลงมือทำความดี รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.obec.go.th/documents/73344

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน