ขอเชิญรับชม“ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะกรรมการโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย ได้จัดทำโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจารึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจจากชุมชนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีต่อจังหวัด ชุมชน และถิ่นอาศัย บันทึกในคลังข้อมูลดิจิทัล และเผยแพร่ให้ผู้คนรู้จักกันไปทั่วโลก ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.theprideofthailand.com

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1