ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทราย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมแนะนำการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนบ้านคลองทรายขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

DSCF1589 DSCF1590 DSCF1593 DSCF1597 DSCF1602 DSCF1613 DSCF1637 DSCF1645 DSCF1653 DSCF1660 DSCF1666

ติดต่อเรา