ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง

IMG_6704IMG_6705IMG_6710IMG_6712IMG_6714IMG_6715IMG_6717IMG_6719IMG_6726IMG_6729IMG_6733IMG_6734IMG_6738IMG_6739IMG_6740IMG_6742IMG_6743IMG_6747IMG_6753IMG_6754IMG_6755IMG_6756IMG_6758IMG_6760IMG_6761IMG_6762IMG_6763IMG_6766IMG_6768IMG_6771IMG_6780IMG_6781IMG_6782IMG_6786IMG_6794IMG_6796IMG_6808IMG_6815pmeeting

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 
ติดต่อเรา