การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (จังหวัดจันทบุรี)

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (จังหวัดจันทบุรี) หากโรงเรียนในสังกัดมีความประสงค์สั่งซื้อให้ส่งแบบสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เอกสารดังแนบ

scan0028

ติดต่อเรา