ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ภายใน)

ประกาศ!โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ภายใน) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-8630412 ในวันและเวลาราชการ001

ติดต่อ สพป.สก.1