ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง และ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์  จ.ปราจีนบุรี

IMG_20160819_092614 (640x480) IMG_20160819_105048 (640x480) IMG_20160819_105213 (640x480) IMG_20160819_105335 (640x480) IMG_20160819_112357 (640x480) IMG_20160819_133251 (640x480) IMG_20160819_142215 (640x480) IMG_20160819_143457 (640x480) IMG_20160819_145250 (640x480) IMG_20160819_145900 (640x480)

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1