ประชุมจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มติดตามผลโครงการจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรียนบ้านคลองหมี

๒. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

๓. โรงเรียนบ้านเขาข่า

๔.โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

๕. โรงเรียนบ้านหนองแก

IMG_8528 IMG_8530 IMG_8534 IMG_8535 IMG_8536 IMG_8537 IMG_8541 IMG_8542

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา