ประชุมจัดเตรียมการจัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการจัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมสุพรรณการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_0001 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2281 IMG_2282 IMG_2283 IMG_2284 IMG_2285 IMG_2286 IMG_2287 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2292 IMG_2293 IMG_2295 IMG_2296 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2299 IMG_2300

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1