ติดตามรูปผู้เกษียณอายุราชการ ปี59

ขอให้โรงเรียนที่มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่งภาพถ่ายชุดเครื่องแบบเต็มยศหรือภาพที่สวยงามและเหมาะสม จำนวน 1 ภาพ เพื่อจะได้จัดทำ VTR ในงานเกษียณ โดยสามารถ ส่งภาพได้ที่ https://www.facebook.com/rungtawan.rojanatrontrawat (ในช่องสนทนา Inbox) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ 080-6019026 คุณรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา