อบรมครูภาษาไทย

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูภาษาไทย การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีครูภาษาไทยที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม ประมาณ ๒๐๐ คน

IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2216 IMG_2217 IMG_2218 IMG_2219 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2227 IMG_2228 IMG_2229 IMG_2230 IMG_2231 IMG_2232 IMG_2233 IMG_2234 IMG_2235 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2238 IMG_2239 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2242 IMG_2243 IMG_2244 IMG_2245 IMG_2246 IMG_2247 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2251 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2257 IMG_2258 IMG_2259 IMG_2260 IMG_2261 IMG_2262 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2265 IMG_2266 IMG_2267 IMG_2268 IMG_2269 IMG_2270 IMG_2271 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา