รับมอบนโยบาย ปีการศึกษา 2557

15 มิถุนายน 2557 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษาประจำปี 2557 ของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1