ข้าราชการสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสการมาตรวจเยี่ยม และประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา แบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ยังได้นำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา แบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

14169562_1535542616471960_1012250391_n14137811_1535542609805294_2103168908_n14159152_1535551426471079_403716029_n14159220_1535542619805293_1499189745_n14159662_1535551429804412_1399473926_n14159757_1535542596471962_1146049074_n14169509_1535551413137747_1498551428_n14171906_1535542589805296_1885495310_n14172070_1535542606471961_1703983100_n14182291_1535551416471080_2048626793_n14182296_1535551433137745_620967180_n14217993_1535542623138626_1407121286_n14218213_1535542603138628_95934880_nIMG_0001 IMG_0002 IMG_0458 IMG_0539 IMG_0542 IMG_0552 IMG_0553 IMG_0592 IMG_0601 IMG_0612 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0632 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0639 IMG_0640 IMG_0641 IMG_0642 IMG_0643 IMG_0644 IMG_0645 IMG_0646 IMG_0647 IMG_0648 IMG_0649 IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0656 IMG_0657 IMG_0658 IMG_0660 IMG_0661 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0669 IMG_0670 IMG_0671 IMG_0672 IMG_0673 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0676 IMG_0677 IMG_0678 IMG_0679 IMG_0680 IMG_0681 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0684 IMG_0685 IMG_0686 IMG_0687 IMG_0688 IMG_0692 IMG_0694 IMG_0697 IMG_0698 IMG_0705 IMG_0711 IMG_0715 IMG_0719 IMG_0721 IMG_0725 IMG_0727 IMG_0731 IMG_0736 IMG_0745

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา