กิจกรรม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาแสงอาทิตย์

โรงเรียนบ้านหนองเตียน จัดกิจกรรมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 3 กิโลวัตต์

2

ติดต่อเรา