อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

0001 IMG_1879 IMG_1880 IMG_1881 IMG_1882 IMG_1883 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1891 IMG_1892 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1895 IMG_1896 IMG_1897 IMG_1898 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1901 IMG_1902 IMG_1903 IMG_1904 IMG_1905 IMG_1906 IMG_1907 IMG_1908 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1914 IMG_1915 IMG_1916 IMG_1917 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1925 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1928

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา