ประกาศผลทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว สระแก้ววิชาการ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน-ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ระดับปฐมวัย

วาดภาพ-ปฐมวัย

ปั้นดินน้ำมัน-ปฐมวัย

ฉีกตัดปะกระดาษ-ปฐมวัย

เล่านิทาน-ปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ท่องบทอาขยาน

วาดภาพ

มารยาทไทย

คัดลายมือ

พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

แก้ไขผลการแข่งขัน-กิจกรรมสิงประดิษฐ์

สวดสรภัญญะ

ร้องเพลงลูกทุ่ง

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์

เดาะบอล

วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

การใช้โปรแกรมนำเสนอ

ติดต่อเรา