แจ้งโรงเรียนในสังกัด

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน แบบพิมพ์

และสินค้าอื่นๆ จากองค์การค้าของสกสค.

ที่ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

ให้ตรวจสอบและติดต่อกับองค์การค้าของสกสค. โดยตรง

ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

30082559

ติดต่อเรา