การกรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้กรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย Download แบบฟอร์ม

จาก Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ส่งทางเมล์ [email protected] ด่วนด้วยค่ะ

 อำเภอเมือง

 1. วนาสงเคราะห์
 2. บะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)
 3. บ้านท่าช้าง  (มีแต่รายชื่อเด็ก) ไม่มีข้อมูล
 4. บ้านคลองสำอางค์ (มีแต่รายชื่อเด็ก) ไม่มีข้อมูล
 5. บ้านเนินสวนอ้อย
 6. บ้านหนองไทร
 7. บ้านหนองข่า
 8. บ้านคลองหมากนัด (มีแต่รายชื่อเด็ก) ไม่มีข้อมูล
 9. บ้านคลองอุดมสุข
 10. บ้านทุ่งหินโคน
 11. บ้านน้ำซับเจริญ  (ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง)
 12. บ้านเขาข่า
 13. บ้านห้วย
 14. บ้านเหล่ากกโก
 15. บ้านเนินดินแดง
 16. บ้านคลองน้ำเขียว (มีแต่รายชื่อเด็ก) ไม่มีข้อมูล
 17. บ้านท่าระพา (ชั้นป.4 ยังไม่เรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลด้วย)                                                                                                     อำเภอคลองหาด
 18. บ้านห้วยไคร้
 19. บ้านเขาดิน
 20. มหาธิคุณวิทยา
 21. บ้านคลองไก่เถื่อน
 22. บ้านวังปืน
 23. บ้านซับน้อย                                                                                                                                                                              อำเภอวังน้ำเย็น
 24. บ้านหนองผักหนาม                                -องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6 (ตรวจสอบรายชื่อเด็ก ป.2-4)
 25. บ้านคลองหินปูน
 26. วังจระเข้                                                                                                                                                                                                  อำเภอวังสมบูรณ์
 27. บ้านซับสิงโต
 28. บ้านวังใหม่                                                                                                                                                                                   อำเภอเขาฉกรรจ์
 29. บ้านนา (สามัคคีวิทยา)
 30. บ้านบึงพระราม
 31. บ้านท่าเต้น
 32. วัดพวงนิมิต
 33. บ้านพรสวรรค์
 34. บ้านพระเพลิง                            หากโรงเรียนมีปัญหาประการใดสอบถามได้ที่ศน.บุญตา 092-246-6620
ติดต่อเรา