ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) กำหนดการตรวจเยี่ยม และประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 

         สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอเชิญ ผอ.รร.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ และนำเสนอยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  (การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ)

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแยก
 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 5. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา
 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทอง
 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง
 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)
 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
 13. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ
 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
 16. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม
 17. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่
 18. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ติดต่อเรา